ดีไซน์ปุ่มให้สวยด้วยเทคนิคการดีไซน์ปุ่มสำหรับ UX / UI Designer

ดีไซน์ปุ่มให้สวยด้วยเทคนิคการดีไซน์ปุ่มสำหรับ UX / UI Designer


ปุ่มการใช้งานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการออกแบบ ดังนั้นการดีไซน์ปุ่ม (Button) ให้สวยงามและโดนใจผู้ใช้ เป็นสิ่งที่สำคัญเเละสิ่งที่นักออกแบบทั้งหลายควรให้ความสำคัญนั้นเอง

ปุ่มหลัก (PRIMARY BUTTON) 
การดีไซน์ปุ่มหลักนั้นเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวเป็นอันดับเเรกโดยการทำปุ่มหลักนั้นต้องคำนึงถึงความโดดเด่น ความชัดเจนเเละเข้าใจง่าย เพื่อสื่อสารให้ชัดเจนว่าปุ่มนี้สำหรับทำอะไร ซึ่งการออกแบบปุ่มหลักที่โดดเด่นนั้น ไม่ควรมีหลายปุ่ม ควรมีปุ่มที่โดดเด่นมากๆเพียงปุ่มเดียว

ปุ่มรอง (SECONDARY BUTTONS)
เเน่นอนว่า ปุ่มรองคือปุ่มที่อยู่รองหรือมีความสำคัญรอลงมาจากปุ่มหลัก ดังนั้นการดีไซน์จะต้องออกมาให้มีความโดดเด่นน้อยลงจากปุ่มหลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยไม่สับสนว่าปุ่มใดคือปุ่มหลักปุ่มรอง นั้นเอง

ปุ่มประเภทอื่น ๆ (ADDITIONAL BUTTON TYPES)
ปุ่มประเภทอื่น ๆ เช่นปุ่มเปิด - ปิด, ลิงค์ เป็นปุ่มที่มีลักษณะใช้งานที่มีความจำเพาะเจาะจง การดีไซน์ปุ่มเหล่านี้จึกจำเป็นต้องออกแบบให้สื่อสารได้ชันเจนว่ากดปุ่มนี้เเล้วจะทำอะไร เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจการทำงานของปุ่มได้ชัดเจน 

 
ที่มา : graphicbuffet