ทักษะที่ต้องมี เมื่อเป็น Graphic Designer

ทักษะที่ต้องมี เมื่อเป็น Graphic Designer

 

นักออกแบบภายในที่ดี จะต้องสามารถจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในภาพรวม ในขณะเดียวกัน ก็สามารถลงรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน เพิ่มเติมความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์อยู่เสมอ หมั่นสังเกตและตั้งคำถามถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว ลองสอบถามจากรุ่นพี่ทั้งที่เป็นนักศึกษา และคนทำงาน ว่าเขาต้องรู้อะไรบ้าง หรืออ่านจากหนังสือ ที่สำคัญ ต้องตั้งใจจริง กระตือรือร้น มีวินัย เพื่อให้ตัวเองพร้อมสำหรับการเป็นนักออกแบบอย่างที่ใจต้องการ และมีทักษะอะไรที่สำคัญบ้าง มาดูกันเลย 

  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ นักออกแบบจะต้องตีโจทย์ให้ออก และแก้ปัญหาผ่านการออกแบบ เพื่อการสื่อสารให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
  • ทักษะการสื่อสาร ข้อแรก คือการขายงาน สามารถนำเสนอ อธิบายแนวคิดของตัวเองให้คนอื่นเข้าใจ ข้อสอง ต้องเข้าใจพื้นฐานจิตวิทยาการสื่อสาร การรับรู้ของคน เพื่อใช้ในงานออกแบบ
  • ทักษะการวาดรูปและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดความคิด สร้างผลงานให้ออกมาเป็นจริง
  • ทักษะการประยุกต์ใช้ ปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย นักออกแบบต้องตามทัน ทำความรู้จักคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ หยิบมาผสมผสานในงานออกแบบให้เกิดความลงตัว และเกิดประโยชน์การใช้งานสูงสุด
  • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกือบทุกงานมักจะเจอปัญหาระหว่างทางมากบ้างน้อยบ้าง การรู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้งานเดินหน้าต่อ
  • ทักษะการจัดการเวลา ไม่ว่างานไหน ๆ deadline วันส่งงานย่อมเป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้น ถ้าประเมินปริมาณงานและเวลาได้ จัดการงานและเวลาให้ลงตัว ยิ่งช่วยให้เราดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น