บทความ
บทความ
"สี" ที่ควรนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร

เราต่างรู้กันดีว่าสีนั้นสามารถสื่อความหมายทางด้านอารมณ์และความรู้สึกได้ มีประโยชน์และการใช้งานตามสิ่งที่ต้องการ เช่นเดียวกันการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ก็มีเรื่องราวของสีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะสามารถนำทฤษฎีของสีมาใช้ประกอบธุรกิจเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกได้ ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องอาศัยหลักในการใช้สี ในการออกแบบเพื่อให้สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนักออกแบบต้องใส่ใจในการสร้างดีไซน์ให้ดูเอกลักษณ์และดึงดูดผู้บริโภคแล้ว รายละเอียดที่นักออกแบบควรใส่ใจและห