5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี

5 องค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดี


เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์นั้นออกมาดี และมีความสมบูรณ์แบบ นอกจากการออกแบบให้สวยงามแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่จะช่วยให้รูปแบบในการออกแบบนั้นรู้สึกได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด และพร้อมที่จะรองรับการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่อีกด้วย 

เพราะเว็บไซต์ที่สวยงามอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ และข้อมูลต่อไปนี้สามารถทำให้นักออกแบบและนักทำเว็บหลายๆ ท่านได้ตระหนักถึง และนำไปปรับปรุงพัฒนา ประยุกต์ ให้เว็บไซต์ออกมาได้อย่างดีที่สุด และมีอะไรบ้างมาติดตามกันเลย

Accessibility ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลต่างๆ ภายในเว็บไซต์ และทำให้ข้อมูลนั้นได้ส่งไปถึงผู้รับข้อมูลได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในส่วนของการนำเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เพราะสิ่งเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์สมบูรณ์

Speed ความเร็วของการแสดงผลข้อมูลบนเว็บไซต์
ตามธรรมชาติของการใช้งานของคนในยุคสมัยนี้ การที่รอคอยบางอย่างนานเกินไป ก็อาจจะทำให้ไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้น เช่นเดียวกันกับเว็บไซต์ถ้าหากโหลดนานเกินไป อาจจะเป็นเพราะเว็บไซต์มีพื้นที่ขนาดใหญ่ หรืออาจเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตที่ช้าจนเกินไปทำให้หน้าเว็บไซต์โหลดนานก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตาม ถ้าหากเว็บไซต์โหลดช้ากว่าที่กำหนดก็อาจทำให้ผู้เข้าชมปิดเว็บไซต์ของเราไปได้อย่างรวดเร็ว

Attractiveness เว็บไซต์น่าสนใจ ดึงดูดสายตา
เราก็ต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าความสวยงามเป็นส่วนที่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความต้องการที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นความสวยงามก็ต้องเป็นไปตามหลักการและความเหมาะสม รวมทั้งต่อสินค้ารูปแบบของธุรกิจ และกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ความสวยงามที่มีต้องมีความดึงดูดให้ผู้ใช้งานอยากที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราอย่างธรรมชาติ

Somplicity การใช้งานง่ายดาย
ความสวยงามอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่ทำให้เว็บไซต์นั้นเป็นที่น่าสนใจและดึงดูดสำหรับผู้ใช้งาน รูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่ซับซ้อนจะช่วยให้เกิดความประทับใจในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น และควรที่จะต้องมีการจัดเรียงข้อมูลให้ดูง่าย เป็นหมวดหมู่ และไม่ทำให้ผู้ใช้งานต้องขมวดคิ้ว

Credibility ความน่าเชื่อถือ
การมีเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจได้อย่างเป็นเท่าตัว นั่นก็เป็นเพราะว่าเว็บไซต์สามารถยืนยันการมีตัวตนของธุรกิจได้ ที่สำคัญคือการออกแบบต้องไม่ทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงยาก หรือการใช้งานที่ซับซ้อน รวมไปถึงการแสดงข้อมูลอย่างเปิดเผยที่จะสามารถช่วยเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของธุรกิจเราได้ อาทิ ที่อยู่ติดต่อ และสามารถติดต่อได้จริง

เพราะองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดีจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นส่วนที่ทำให้เพิ่มผลกำไรและรายได้ต่อธุรกิจ รวมไปถึงการสร้างความน่าเชื่อถือโดยผ่านการมีเว็บไซต์ที่สวยงาม มีการใช้งานได้อย่างง่ายดาย สำหรับองค์ประกอบเว็บไซต์ที่ดีที่มีการลงละเอียดของหัวข้อต่างๆ มากขึ้น จะนำมาเสนอใหม่ในบทความถัดไป อย่าลืมติดตามที่มา : manual-velaclassic-th.readyplanet