6 วิธีสร้างเว็บไซต์ให้สวยงามและสมบูรณ์แบบ

6 วิธีสร้างเว็บไซต์ให้สวยงามและสมบูรณ์แบบ


ปัจจุบันนี้ธุรกิจออนไลน์มีมากมาย ผู้คนเริ่มมีการใช้งาน ซื้อขายสินค้า ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมากขึ้น ส่งผลให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในสังคมเริ่มเข้าสู่เทคโนโลยีเช่นกัน เพื่อให้ธุรกิจนั้นก้าวหน้ามั่นคงที่สุดเราจึงจำเป็นต้องทำให้ธุรกิจของเรานั้นมีความทันสมัยขึ้นด้วย เช่นการมีเว็บไซต์เพื่อเข้ามาช่วยในการขายสินค้า โปรโมทธุรกิจ และนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องสร้างเว็บไซต์ให้สวยงาม เพราะว่าความสวยงามของเว็บไซต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้ และ 6 วิธีที่จะช่วยทำให้การสร้างเว็บไซต์สวยงามและมีความสมบูรณ์แบบ มีดังต่อไปนี้

1.ค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บไซต์
เราสามารถหาแรงบันดาลใจได้จากการเข้าชมเว็บไซต์อื่นๆ การมองผลงานของนักออกแบบท่านอื่นจะช่วยให้เราเกิดความคิดต่อยอด ซึ่งไม่ได้หมายถึงให้ไปจำแล้วนำมาทำ แต่ให้มองแล้วเห็นเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่มีแรงบันดาลใจมาจากนักออกแบบท่านอื่นๆ นั่นเอง หรือการดูและจดจำแล้วนำมาคิดพิจารณาว่าเพราะอะไรถึงมีผู้ใช้งานมากมาย และสวยงาม โดยอาจจะต้องมองให้ครบถ้วนเข้าไปถึงการจัดวางเนื้อหาภายในเว็บไซต์ องค์ประกอบ รวมทั้งสีสันของเว็บไซต์ และการออกแบบในส่วนของพื้นหลัง ตัวหนังสือ ต้องมีความสะอาด อ่านง่าย น่าสนใจ

2.กำหนดแนวทางของการทำเว็บไซต์ให้ชัดเจน
การที่เรากำหนดแนวทางของการทำเว็บไซต์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มทำนั้น จะช่วยให้การลงมือสร้างเว็บไซต์มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ มีแบบแผน และจะทำให้เราสามารถสร้างรูปแบบของเว็บไซต์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เราจะทำอีกด้วย เพื่อให้ไม่เสียเวลาและไม่เสียอารมณ์ หากยังไม่ทราบว่ามีความสนใจในรูปแบบใดก็ลองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความชอบก่อนลงมือทำ

3.วางแผนก่อนเริ่มงาน
เมื่อกำหนดแนวทางในการทำเว็บไซต์แล้ว สิ่งต่อมาคือการวางแผน ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้งานออกแบบนั้นออกมาดีเพราะงานออกแบบที่ดีมักจะใช้เวลา อีกทั้งเป็นการควบคุมระยะการทำงานและงบประมาณต่างๆ ที่อาจจะมีความบานปลายเกิดขึ้นในอนาคต และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานด้วย 

4.จัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม
เนื้อหาในเว็บไซต์นั้นมีมากมายหลายประเภท ซึ่งจะถูกแบ่งแยกย่อยออกไปตามความเหมาะสม และสำหรับพื้นฐานของการจัดวางองค์ประกอบเว็บไซต์ให้เหมาะสมนั้นสามารถทำได้ด้วยการคำนึงถึงความเป็นเว็บไซต์ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งภาพ เนื้อหา หรือตำแหน่งอื่นๆ บนเมนู เพื่อให้เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้เข้าชมมีความต้องการที่จะไปในส่วนอื่นๆ ของเว็บไซต์ 

5.วางโครงสร้างเว็บไซต์ไว้ล่วงหน้า
โครงสร้างของเว็บไซต์นี้หมายถึงส่วนทั้งหมดที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ การวางดครงสร้างเว็บไซตืคือ การวางแผน จัดลำดีบหน้า รวมไปถึงเนื้อหาสาระของเว็บไซต์ โดยอาจมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ ประเภทของเนื้อหา เป็นต้น สำหรับการวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้เราจัดทำเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

6.เว็บไซต์ต้องรองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ 
เพราะคนในสังคมของเรานั้นต่างใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นในการเข้าถึงส่วนต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต เมื่อธุรกิจของเรามีการทำเว็บไซต์เราจึงต้องทำให้เว็บไซต์ของเรารองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน สามารถแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์ที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีขนาดจอเท่าใดก็ตามแต่ รวมไปถึงแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุด เกิดเป็นความประทับใจต่อเว็บไซต์ของเราและมีการบอกต่อกันมากขึ้น

เมื่อนำ 6 วิธีข้างต้นมาพิจารณาแล้ว ควรนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางการทำงาน และรูปแบบการออกแบบของเรา เพื่อให้ผลงานออกมาถูกใจผู้ใช้งานมากที่สุด เพราะนอกจากจะถูกใจผู้บริโภคแล้ว ยังประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความเป็นมืออาชีพให้นักออกแบบหลายๆ ท่านได้อีกด้วย

 

 

ที่มา : am2bmarketing