Brand Guideline คัมภีร์การสื่อสารความเป็นแบรนด์ของคุณ

Brand Guideline คัมภีร์การสื่อสารความเป็นแบรนด์ของคุณ

Brand Guideline หมายถึง “คัมภีร์” ที่จะช่วยสื่อสารแบรนด์ ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น แนวทางการใช้โลโก้ ข้อความ โทนสี การออกแบบสื่อการตลาด ทั้งหมดนี้ก็คือ Corporate Identity หรือ CI ของแบรนด์ของคุณนั่นเอง 

ซึ่งการมี Brand Guideline นั้นมีข้อดี และมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ทุกคนจดจำแบรนด์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมออกแบบกราฟิก ที่ต้องมีการออกแบบสื่อต่างๆ การมี Brand Guideline จะช่วยให้ทีมเห็นแนวทางในการใช้
โทนสี รูปแบบตัวอักษร Template ต่างๆ ที่มีผลต่อการออกแบบสื่อทุกประเภทด้วย และ Brand Guideline จะช่วยให้การสื่อสาร และการสร้างคอนเท้นต์นั้นมีประสิทธิภาพ และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

หากพูดถึงสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องกำหนดลงไปใน Brand Guideline นั้น จะต้องเน้นไปที่การอธิบายตัวตนความเป็นแบรนด์ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วย

Vision, Mission และ Values

• วิสัยทัศน์ (Vision) การมองภาพอนาคต และกำหนดจุดหมายปลายทางขององค์กร ที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยม และความเชื่อเข้าด้วยกัน แล้วมุ่งสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการจุดหมายปลายทางที่ต้องการ 
• พันธกิจ (Mission) สิ่งที่คุณกำหนดและวางแผนเพื่อทำให้เป้าหมายหลัก (Vision) ขององค์กรเป็นจริง
• คุณค่าของแบรนด์ (Values) สิ่งที่องค์กรหรือแบรนด์ของคุณยึดถือเป็น

Visual

ภาพลักษณ์ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นส่วนที่ช่วยในการทำให้คนในองค์กร หรือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ บางครั้งอาจจดจำได้ผ่านสี ผ่านโลโก้ หรือเพียงแค่เห็นลายเส้น ชุดตัวอักษรบางอย่างก็สามารถนึกถึงสินค้าหรือบริการของคุณได้ ซึ่งประกอบไปด้วย

• โลโก้ (Logo) โลโก้ของคุณถูกออกแบบอย่างไร มีความหมายสื่อสารอย่างไร 
• การใช้สี (Color Palette) ต้องกำหนดค่าสีเพื่อให้ทุกคนสามารถนำชุดค่าสีนั้นๆไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน ตามหลักแล้วไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องใช้จำนวนกี่สี แต่ในทางที่ดีไม่ควรมีการกำหนดสีที่ใช้งานที่มากจนเกินไป เพราะจะทำให้ CI ของแบรนด์คุณไม่ถูกจดจำ ควรมีสีหลัก 2-3 สี และอาจใช้สีอื่นๆช่วยเสริมในการออกแบบต่างๆเพิ่มเติมได้
• รูปแบบชุดตัวอักษร (Font) สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือการเลือกใช้ตัวอักษรที่เหมาะสมกับ Mood&Tone ของแบรนด์ เพราะชุดตัวอักษรรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึก และความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้
• ภาพ ลายเส้น หรือไอคอนต่างๆ (Key Visual) ส่วนนี้จะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้ เมื่อเห็นลายเส้นแบบนี้ ไอคอนต่าง ๆ หรือภาพประกอบลักษณะนี้ ที่แบรนด์ของเราสื่อสารและแสดงออกมาให้ลูกค้าหรือคนในองค์กรเห็นบ่อย ๆ

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก idgthailand