สร้างสรรค์โลโก้ด้วย Typography Design

สร้างสรรค์โลโก้ด้วย Typography Design


Typography คือ การจัดวางองค์ประกอบและการออกแบบตัวอักษรเพื่อให้สื่อสารออกไปอย่างมีความหมาย หรือจะเรียกว่าเป็นการออกแบบตัวอักษร (Typefaces) และการจัดวางรูปแบบตัวอักษรให้เหมาะสมกับองค์ประกอบต่างๆ และพื้นที่ที่ต้องการ ประกอบกับนำเทคนิคในการออกแบบของนักออกแบบมาผสมผสาน และข้อดีของการออกแบบลักษณะนี้คือสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้สนใจและเกิดการจดจำได้ง่าย

สำหรับความแตกต่างของ Typeface vs Font นั่นคือ Typeface คือแบบตัวอักษรที่ออกแบบและคิดขึ้นมาโดยนักออกแบบตัวอักษร ส่วน Font เป็นเพียงรูปแบบหรือลักษณะหนึ่งของ Typerface

Serif กับ Sans-Serif ดูได้ง่ายๆ ดังนี้ 

Serif คือการเล่นหางตัวอักษร ที่ไม่ได้มีลักษณะทื่อหรือห้วน โดยจะตรงข้ามกับ Sans-Serif ที่ไม่มีการเล่นหางใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

เทรนด์ Typography Design ได้เริ่มมีอย่างแพร่หลายมากขึ้นตามสื่อ หน้าเว็บไซต์ หรือนิตยสารต่างๆ เพื่อให้ความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นดึงดูดให้มีผู้สนใจมากขึ้นนั่นเอง และปัจจุบันนี้มีการใช้ Typography ที่ทันสมัยมากขึ้น อีกทั้ง Google Font ที่มีให้เลือกมากถึง 810 Font และที่สำคัญอย่าลืมว่าการจัดวางรูปแบบ องค์ประกอบต่างๆ ของตัวอักษรนั้นสามารถสื่อความหมาย อารมณ์ของงานได้ ควรเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับจุดประสค์ของงานให้มากที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่น่าพอใจที่มา :  medium, marketingoops
รูปภาพ : pinterest