ไฟล์กราฟิกสำหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

ไฟล์กราฟิกสำหรับใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

      การใช้ไฟล์บนอินเทอร์เน็ต จำเป็นต้องใช้ไฟล์ที่สนับสนุนกับแหล่งข้อมูล เพราะขนาด สกุลไฟล์ หรืออื่นๆ มีความสำคัญมาก เพื่อที่จะให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ หากใช้ไฟล์ตามใจชอบนอกจากจะไม่แสดงผลบนอินเทอร์เน็ตแล้ว เว็บไซต์นั้นของเราคงให้ความรู้สึกไม่น่าเข้าใช้งานเช่นกัน

ไฟล์กราฟิกที่สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมี 3 ไฟล์หลัก คือ
1. ไฟล์สกุล GIF ( Graphics Interlace File) 
2. ไฟล์สกุล JPG ( Joint Photographer's Experts Group) 
3. ไฟล์สกุล PNG ( Portable Network Graphics) 


      1. ไฟล์สกุล GIF (Graphics Interlace File)  
      ไฟล์กราฟิกมาตรฐานที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต มักจะใช้เมื่อต้องการไฟล์ที่มีขนาดเล็ก จำนวนสีและความละเอียดของภาพไม่สูงมากนัก ต้องการพื้นแบบโปร่งใส แสดงผลแบบโครงร่างก่อนแล้วจึงแสดงผลแบบละเอียด และต้องการนำเสนอภาพแบบภาพเคลื่อนไหว
จุดเด่น 
- มีขนาดไฟล์ต่ำ
- สามารถทำพื้นของภาพให้เป็นพื้นแบบโปร่งใสได้ ( Transparent)
- มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Interlace
- มีโปรแกรมสนับการสร้างจำนวนมาก
- เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว
- ความสามารถด้านการนำเสนอแบบภาพเคลื่อนไหว ( Gif Animation)
จุดด้อย
- แสดงสีได้เพียง 256 สี

     2. ไฟล์สกุล JPG (Joint Photographer’s Experts Group) 
      ไฟล์หนึ่งที่นิยมใช้บนอินเทอร์เน็ต มักใช้กรณีที่ภาพที่ต้องการนำเสนอมีความละเอียดสูงและใช้สีจำนวนมาก (สนับสนุนถึง 24 bit color) ต้องการบีบไฟล์ตามความต้องการของผู้ใช้ และไฟล์ชนิดนี้มักใช้กับภาพถ่ายที่นำมาสแกนและต้องการนำไปใช้บนอินเทอร์เน็ต เพราะให้ความคมชัดและความละเอียดของภาพสูง
จุดเด่น
- สนับสนุนสีได้ถึง 24 bit สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ 
- มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียดในระบบ Progressive 
- มีโปรแกรมสนับสนุนการสร้างจำนวนมาก 
- เรียกดูได้กับ Graphics Browser ทุกตัว 
- ตั้งค่าการบีบไฟล์ได้ (compress files)
จุดด้อย
- ทำให้พื้นของรูปโปร่งใสไม่ได้

      3. ไฟล์สกุล PNG (Portable Network Graphics) 
      รูปแบบไฟล์ภาพที่ถูกคิดค้นเพื่อมาแทนที่ GIF ที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งคุณสมบัตรของ PNG นั้นจะคล้ายกับ GIF
จุดเด่น
- สนับสนุนสีได้ถึงตามค่า True color (16 bit, 32 bit หรือ 64 bit) 
- สามารถกำหนดค่าการบีบไฟล์ได้ตามที่ต้องการ 
- มีระบบแสดงผลแบบหยาบและค่อยๆ ขยายไปสู่ละเอียด ( Interlace) 
- สามารถทำพื้นโปร่งใสได้
จุดด้อย
- หากกำหนดค่าการบีบไฟล์ไว้สูง จะใช้เวลาในการคลายไฟล์สูงตามไปด้วย แต่ขนาดของไฟล์จะมีขนาดต่ำ
- ไม่สนับสนุนกับ Graphic Browser รุ่นเก่า สนับสนุนเฉพาะ IE 4 และ Netscape 4 
- ความละเอียดของภาพและจำนวนสีขึ้นอยู่กับ Video Card 
- โปรแกรมสนับสนุนในการสร้างมีน้อย

    

 

 


ที่มา : wbicomputergraphics