หลักการ AIDA ช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์ดึงดูดผู้ใช้งานอย่างไร

หลักการ AIDA ช่วยให้การออกแบบเว็บไซต์ดึงดูดผู้ใช้งานอย่างไร


บทความนี้จะพามารู้จักกับหลักการ AIDA ที่จะช่วยทำให้การออกแบบเว็บไซต์นั้นดึงดูดต่อผู้ใช้งาน ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เข้ามาใช้งาน และช่วยทำให้ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาวได้อีกด้วย อีกทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือและความมีตัวตนในยุคอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างยาก และหลักการ AIDA นั้นมีอะไรบ้าง ต้องมาติดตาม

A - Attention หมายถึง การที่จะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์นั้นหยุดเพื่อที่จะอ่านข้อมูล 
สำหรับวิธีการนั้น คืออาจทำให้เลือกการออกแบบที่ดึงดูดผู้ชมมากที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เข้ามาที่เว็บไซต์ 

I - Interest หมายถึง การอธิบายเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เกิดความสนใจในตัวเว็บไซต์และสินค้าหรือบริการ
เพราะเมื่อผู้ใช้งานเลือกที่จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์แล้ว หลังจากสิ่งดึงดูดใจ อันดับต่อมาคือเนื้อหาหรือรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าและบริการ จะเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น ดังนั้นกระบวนการแรกคือ Attention ที่จะทำให้ผู้ใช้งานหยุดและสนใจ ถ้าหากผ่านเลยไปก็จะไม่สามารถอ่านข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอได้เลย และจะไม่เกิดกระบวนการ Interest ต่อได้ เพราะก่อนที่ผู้ใช้งานจะสนใจเนื้อหาภายในของเราได้จะต้องมีสิ่งที่ดึงดูดให้สนในเว็บไซต์ก่อน

D - Desire หมายถึง การทำให้รู้สึกว่าอยากซื้อหรือใช้บริการ
เป็นกระบวนการที่ต่อมาจาก Interest เพราะเมื่อเราทำให้เว็บไซต์น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ชวนอ่านแล้ว เราก็ต้องมีการเพิ่มความอยาก กระตุ้นให้มีความอยากที่จะซื้อสินค้าและบริการ ด้วยการเพิ่มความน่าสนใจของสินค้า การใส่โปรโมชั่นเด็ดหรือทำแคมเปญ เป็นต้น

A - Action หมายถึง การปิดการขาย หรือการทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า
เมื่อเรามีการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและทำให้เกิดความอยากที่จะซื้อสินค้าแล้ว เราควรมีส่วนที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการกระทำบางอย่างขึ้นที่หน้าเว็บไซต์ (Call to action) เช่น การมีปุ่มสั่งซื้อทันที ปุ่มสอบถาม ปุ่มสมัครสมาชิกหรือรับข่าวสาร เป็นต้น

เมื่อนักออกแบบได้ทำการออกแบบเว็บไซต์แล้ว สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขและปรับปรุงรูปแบบของการออกแบบเว็บไวต์ให้เข้ากับการใช้งานของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เพื่อที่ว่าอนาคตจะได้เว็บไซต์ที่ดึงดูดผู้ใช้งานมากที่สุด และได้รับผลกำไรของธุรกิจมากขึ้นและมีเว็บไซต์ที่สวยงามเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของลูกค้านั่นเองที่มา : manual-velaclassic-th.readyplanet