ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก

ในปัจจุบันกราฟิกนั้นมีบทบาทเป็นอย่างมากเพราะกราฟิกสามารถสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีและลึกซึ้งแค่เพียงมองเห็นภาพก็สามารถรับรู้ได้ว่าภาพนั้นสื่อถึงอะไรโดยไม่ต้องมีคำอธิบาย และยังส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ได้มองด้วยครับ

 

ดังนั้นบทความนี้เราจึงได้หยิบยกความรู้เกี่ยวกับกราฟิกมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจในความหมายมากยิ่งขึ้นก่อนจะทำงานกราฟิกด้วยตนเองหรือก่อนจ้างทำกราฟิกให้กับธุรกิจของตนเอง เราไปดูพร้อมๆ กันเลยครับว่า “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก” เป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเล๊ยยยยย…

 

ความหมายของกราฟิก

คำว่า “กราฟิก” (Graphic) มาจากภาษากรีก โดยมีความหมายว่า เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งสื่อความหมายด้วยการใช้ศิลปะ และศาสตร์ เช่น

 1. การใช้เส้น 
 2. สัญลักษณ์ 
 3. ภาพวาด 
 4. ภาพถ่าย 
 5. กราฟ 
 6. แผนภูมิ 
 7. การ์ตูน ฯลฯ

 

ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

คำว่า “คอมพิวเตอร์กราฟิก” หมายถึง การสร้างและจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกมีความสำคัญเป็นอย่างมากถึงมากที่สุด เพราะสามารถนำเสนอภาพต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังสามารถแก้ไขภาพ เก็บโปรเจกต์ภาพ และเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

 

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นส่วนสำคัญในด้านการทำงาน เช่น แสดงข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ เส้นกราฟ การ์ตูน หรือด้าน ธุรกิจ การแพทย์ อุตสาหกรรม บันเทิง โฆษณา การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายแทบทุกด้านเลยก็ว่าได้ ที่กราฟิกต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับ

 

คุณสมบัติของงานกราฟิก

มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารหรือส่งสารกันด้วยภาษาพูด น้ำเสียง ภาษาเขียน ท่าทาง และในรูปแบบของสัญลักษณ์หรือจากงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รับรู้ถึงความหมายจากสิ่งที่ได้แสดงออกไป แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจึงเกิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาและคอมพิวเตอร์นั้นก็สามารถสร้างงานกราฟิกขึ้นมาได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว และมีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น

 1. เข้าใจได้ง่ายเมื่อได้เห็น
 2. สามารถดึงดูดความสนใจได้จากภาพเดียว
 3. ช่วยให้จดจำได้ง่ายและรวดเร็ว
 4. เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน
 5. ช่วยให้ผู้ได้มองสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการกระทำและความคิดจากภาพเดียว
 6. ช่วยกระตุ้นความคิดและมุมมองที่หลากหลายจากภาพกราฟิกต่างๆ

 

ดังนั้น นี่จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ในปัจจุบันผู้คนต่างหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานกราฟิก ในการนำไปใช้ร่วมกับงานด้านอื่นๆ ที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

 

บทบาทของงานกราฟิก

ในปัจจุบันงานกราฟิกต่างก็ถูกนำมาใช้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสื่อความหมายให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างที่เราได้เน้นย้ำไปว่าบทความนี้อยากให้ผู้อ่านได้เข้าใจในความหมายมากยิ่งขึ้นก่อนจะทำงานกราฟิกด้วยตนเองหรือก่อนจ้างทำกราฟิกให้กับธุรกิจของตนเอง

 

ดังนั้นเราไปดูว่าบทบาทของงานกราฟิกมีอะไรบ้างผู้อ่านจะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น

 1. กราฟิกทางการศึกษา
 2. กราฟิกสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 3. กราฟิกทางการค้า
 4. กราฟิกทางด้านอุตสาหกรรม
 5. กราฟิกด้านความบันเทิง
 6. กราฟิกด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร โทรคมนาคม หรือด้านรณรงค์และอีกมากมาย เป็นต้น

 

ประเภทของกราฟิก

ประเภทของกราฟิกที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์มี 2 ชนิด คือ Bitmap และ Vector มีความแต่งต่างกันดังนี้

กราฟิก Bitmap

 1. แสดงภาพบนจอทันที
 2. ให้แสงเงาในรายละเอียด
 3. ภาพมีจำนวนพิกเซลคงที่จึงต้องการค่าความละเอียดมากขึ้นเมื่อขยายภาพ
 4. ลักษณะภาพที่ประกอบขึ้นด้วยจุดต่างๆ 

 

กราฟิก Vector

 1. เหมาะสำหรับงานแบบวาง Layout หรือพิมพ์ตัวอักษร Line Art และ Illustration
 2. ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการสร้างภาพ
 3. สามารถย่อและขยายขนาดได้มากกว่า 
 4. เนื่องจากต้องทำตามคำสั่งที่มีจำนวนมาก คอมพิวเตอร์จึงต้องใช้เวลาในการแสดงภาพที่มากกว่า

 

หวังว่าผู้อ่านจะเข้าใจเกี่ยวกับ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิก” มากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการทำงานกราฟิก ให้เป็นที่น่าจดจำ ดึงดูด และเข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะด้านธุรกิจในการออกแบบ Logo หรือด้านอื่นๆ หากผู้อ่านสนใจศึกษาเพิ่มเติมหรือปรึกษาได้ที่ wynnsoftstudio ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
 

---Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ— 

ข้อมูลจาก : sites.google.com / sites.google.com