ออกแบบ Packaging รักษ์โลกกันเถอะ

ออกแบบ Packaging รักษ์โลกกันเถอะ


ส่วนหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของลูกค้า นั่นก็คงจะเป็น Packaging เพราะนอกจากจะมีความสวยงามแล้ว ต้องมีความโดดเด่นที่ไม่ซ้ำใครอีกด้วย แต่ความทันสมัยและมีรูปแบบที่ต้องการให้ Packaging มีความแปลกใหม่อาจต้องใช้ทรัพยากรที่ทำลายธรรมชาติจำนวนมาก บางสินค้ามีรูปแบบการห่อที่หลายชั้นมากเกินความจำเป็น การใช้กระดาษหีบห่อที่มากเกินควร หรืออาจเพราะรูปแบบสินค้าและคอนเส็ปของสินค้านั้น

ผู้ประกอบการน้อยรายที่จะจ่าย Packaging ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเนื่องจากราคาที่สูงและรูปแบบ Packaging ในตลาดหลักยังมีความต้องการมากกว่า เลยส่งผลให้ Packaging ส่วนใหญ่ยังส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมพอสมควร

ถ้าหากผู้ประกอบการหลายท่านร่วมมือกันและใส่ใจใน Packaging ต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมกัน ก็อาจส่งผลให้ประเทสไทยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับ Packaging ก็เป็นได้ และ 10 หลักการออกแบบต่อไปนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้หลายท่านหันมาสนใจ Packaging ที่ช่วยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นก็เป็นได้

 


1.การใช้วัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ จากการกำจัดขยะของภาครัฐ เช่น แก้ว กระดาษ อลูมิเนียม

2.ออกแบบให้เป็นวัสดุชนิดเดียว เพื่อง่ายต่อการใช้งานและแยกประเภทในการทิ้งขยะ

3.คำนึงถึงสินค้าและขนาดของ Package ให้มีขนาดพอดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเพียงพอต่อการใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วย

4.มีการออกแบบให้ง่ายต่อขั้นตอนการผลิต การประกอบชิ้นงาน โดยต้องพิจารณาไปถึงขั้นตอนการประกอบชิ้นงานและทำให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

5.หลีกเลี่ยงการใช้กาวกับผลิตภัณฑ์ เพราะการใช้กาวจะทำให้ยากต่อการแยกสิ่งของเพื่อรีไซเคิล และอาจเป็นการสร้างความเสียหายให้กับ Package ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 


6.เมื่อต้องออกแบบให้สินค้าไว้สำหรับจัดส่ง การออกแบบในแต่ละชั้นควรคำนึงให้รอบคอบ และการบรรจุลงใน Pallet อย่างมีประสิทธิภาพ

7.พยายามทำให้ Packaging มีชั้นเดียว และสามารถใช้งานได้สะดวกที่สุด และสามารถใช้ในการขนส่งรวมถึงวางที่จุดขายได้เลย

8.ควรออกแบบให้ Packaging นั้นถอดประกอบได้ง่ายๆ เพราะผู้บริโภคจะเป็นคนที่แยกวัสดุออกในขั้นตอนการทิ้งและทำลายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

9.ระบุส่วนประกอบของวัสดุที่เป็น Packaging ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงออกแบบใส่ Recycle code ลงใน mold ของ Package สำหรับแยกรีไซเคิล เพื่อให้รู้ว่า Package นั้นทำมาจากอะไร

10.ใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) เพราะจะทำให้ทราบถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุไปจนถึงการกำจัดผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน อีกทั้งทำให้ทราบถึงผลดีและผลเสียของวัสดุที่ใช้

 ที่มา : events.sustainablebrands