ทักษะที่คน IT ยุคใหม่ต้องมี

ทักษะที่คน IT ยุคใหม่ต้องมี

บทความนี้เราจะมาเปิดแนวคิด 3 มุมมองความแตกต่างที่เหมือนกันของพนักงาน AXONS แบรนด์ AgriTech ที่มีความมุ่งหวังที่จะผลักดันเกษตรเทคโนโลยีของไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยสายเลือด IT ยุคใหม่!!

 

ดังนั้นเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพเป้าหมายที่ชัดเจนและตรงกัน และมอบลู่ทางให้ได้ค้นหาความฝันตามเส้นทางที่ตนถนัด เมื่อมีความมุ่งมั่น หนทางสู่การเปลี่ยนแปลงก็ย่อมปรากฏชัดเจน ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ 3 คน IT รุ่นใหม่จาก  AXONS ต้องการจะบอกเราครับ

 

1. ต้องเป็นคนหลังบ้านที่เข้าใจคนหน้าบ้าน

คุณราศี อิสราสิริ ซึ่งเป็น (Senior User Experience Designer) ได้ออกมาเล่าถึงความเป็นคน IT ในมุมมองของฝ่าย UX/UI โดยเล่าว่า เจ้าหน้าที่ของเรานั้นเริ่มจากการเข้าใจความต้องการของลูกค้า เช่น

  1. ต้องเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์ (Product) ที่เรากำลังจะเข้าไปสำรวจนั้นเกี่ยวกับใคร หรือเป็นธุรกิจในรูปแบบใด และมี pain point อะไรบ้าง 
  2. ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนลงพื้นที่จริง จะเริ่มจากการพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน เพื่อหาว่าเรานั้นสามารถช่วยเหลือ หรือแก้ไขอะไรที่เขาประสบอยู่ได้ตรงจุด
  3. หลังจากนั้นจะเป็นการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบ Journey Analysis ซึ่งจะส่งไปยัง PO (Product Owner) ที่รับผิดชอบลูกค้าหรือคู่ค้า 
  4. และสุดท้ายจะช่วยดูว่าเมนูหรือฟังก์ชันแบบนี้เหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่ เพื่อให้แพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตรงใจ

 

2. ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า

คุณอรรถวุฒิ ศักดาภินันท์ ซึ่งเป็น General Manager (Business Partner) ได้ออกมาเล่าว่า งานของผมนั้นคือการให้คำปรึกษาทั้ง Business Unit กับคู่ค้าและลูกค้า ในการพัฒนาระบบ IT ภายในของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเพิ่มผลผลิต การแก้ pain point การลดจำนวนภาระงาน ให้กับ User เช่น

  1. เราจะนำองค์ความรู้ที่เรามีรวมถึง Solutions ต่างๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปนำเสนอผู้ใช้งาน จนกว่าจะเกิดความพึงพอใจทั้ง 2 ฝ่าย
  2. จากนั้นจะลงพื้นที่จริง เพื่อดูสภาพงานที่แท้จริง และปิดท้ายด้วยการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์

 

ความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน

    ตัวอย่างเช่นการพัฒนา LINE OA Wet Market บัญชีไลน์เพื่อธุรกิจ 'ตลาดสดทั่วไทย' ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับกลุ่ม B2B ที่ต้องการสร้างช่องทางในการคอมมูนิตี้กับคู่ค้า เช่น พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด และการแก้ไข pain point ที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง คือ

  1. ด้าน IT จะได้รับข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
  2. ธุรกิจได้ยอดขาย ส่วนลูกค้า (End user) ก็จะได้สิทธิประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกแล้ว ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์และลูกค้าได้ในระยะยาวได้ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผู้ใช้งาน Line OA นี้แล้วกว่า 2 หมื่นรายแล้ว
 

3. ต้องมีความเข้าใจโลกยุค 4.0

คุณยงค์ยุทธ์ บูรณเทพาภรณ์ ซึ่งเป็น (AVP- Strategy and Digital Transformation) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้โลกยุค 4.0 ความสำคัญของ IT ในโลกยุคนี้คือการให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมองความต้องการของพวกเขาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน (Customer Centric) 

 

โดยเน้นที่หน้างานจริงของลูกค้ามาออกแบบคุณค่าการทำงาน หน้าที่ของผมคือการเปลี่ยนภาพการทำงาน IT ให้เป็นยุค 4.0 โดยมี 3 หัวใจหลัก ดังต่อไปนี้

 

1. ด้านกระบวนการ : กระบวนการทำงานที่เน้นการให้ความสำคัญของเรื่องการส่งมอบให้เร็วและมีคุณภาพ โดยมีเวลาเป็นต้นเหตุที่สำคัญที่สุดเพราะธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นกระบวนการทำงานก็ต้องให้ความเป็น Agile มากขึ้นโดยจะเน้นเรื่องการส่งมอบงานอย่างต่อเนื่อง ต้องเอาสิ่งที่ส่งมอบแต่ละเวอร์ชัน ไปทดสอบตลาด และลูกค้าเสมอ 

 

2. ด้านเทคโนโลยี : เราเน้นการผลิตงานที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น ผ่าน PDCA ซึ่งหมายถึง Plan (วางแผนด้วยการเห็นจุดเจ็บปวดและปัญหา) Do (ลงมือทำ เน้นที่ประสบการณ์ลูกค้า) Check (ตรวจสอบด้วยข้อมูล) Adjust (ปรับเปลี่ยนและต่อยอด) ซึ่งเป็นพื้นบฐานที่บริษัทเทคโนโลยียุคใหม่เน้นให้ความสำคัญเช่นกัน

 

3. ด้านพัฒนาคน : แน่นอนคนในยุคปัจจุบันนั้นมีประสบการณ์ใช้งานซอฟต์แวร์มาก่อนอยู่แล้ว และคนส่วนใหญ่นั้นเติบโตมากับสมาร์ทโฟน และระบบอัจฉริยะต่างๆ และที่สำคัญนั้นมีตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ดีในตลาดอยู่รอบตัวเต็มไปหมด

 

ดังนั้นการปรับคนให้เข้ากับยุค 4.0 ต้องทำให้คน AXONS มีสกิลในการเข้าใจปัญหาลูกค้าและดีไซน์ประสบการณ์ที่แก้ไขปัญหาจริงให้กับลูกค้าให้ได้นั่นเอง

    

คุณสรรเสริญ สมัยสุต กรรมการผู้จัดการผู้บริหารแบรนด์ AXONS ก็ได้กล่าวสรุปว่า ทั้งหมดนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดกำลังสำคัญอย่างบุคลากรที่มีแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพชีวิตผู้คน

 

เพราะเราไม่ใช่แค่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่เป็นกลุ่มคนที่อยากให้วัตถุดิบทุกชนิด อาหารทุนจาน ที่เสิร์ฟไปยังทุกโต๊ะ ล้วนเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

 

ฉะนั้นวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเติบโตอีกระดับสู่การเป็น Open Platform (โอเพ่นแพลตฟอร์ม) ที่มุ่งพัฒนา AgriTech และผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้นำด้านเกษตรกรรมที่โดดเด่นในเวทีโลก เพื่อยกระดับให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

--Wynnsoft Solution รับทำเว็บไซต์ รับทำ SEO รับทำการตลาดออนไลน์ รับทำโฆษณา Facebook รับทำเว็บไซต์ ขอนแก่น และรับทำเว็บไซต์ทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก : ryt9.com / khaosod.co.th