Speed การแสดงผลบนเว็บไซต์ มีผลต่อผู้ใช้งานอย่างไร

Speed การแสดงผลบนเว็บไซต์ มีผลต่อผู้ใช้งานอย่างไร


สิ่งที่ควรคำนึงในการออกแบบเว็บไซต์ นอกจากความสวยงาม และเนื้อหาภายในแล้ว ยังจะต้องคำนึงถึงเรื่องของความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซต์ด้วย เพราะถึงแม้ว่าข้อมูลเนื้อหาจะสวยงาม แต่หากรูปภาพที่ใช้มีขนาดใหญ่ หรือรูปแบบของเว็บไซต์ที่ใช้เวลาโหลดครั้งแรกนานเกินไป ก็อาจส่งผลและก่อให้เกิดการโหลดช้า ต่อมาคือลูกค้าหรือผู้บริโภคไม่รอและปิดเว็บไซต์ไปได้ในทันที และเพื่อให้การออกแบบของเรานั้นประสบความสำเร็จ ผู้ใช้งานมีความชื่นชอบและประทับใจ ควรจะต้องศึกษาวิธีต่อไปนี้

• การเลือกใช้ภาพ
เนื่องจากว่าการเลือกใช้ภาพที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป ก็จะส่งผลต่อการโหลดเว็บไซต์ด้วย ดังนั้นควรเลือกใช้ภาพที่ขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่จนเกินไป หรือหลังจากการทำงาน ตกแต่งภาพเสร็จแล้วควรเลือก Save for web และบันทึกภาพให้มีนามสกุล .JPG หรือ .GIF

• การตั้งค่าวิดีโอ
หากเว็บไซต์ของเรานั้นมีเนื้อหาวิดีโอด้วยแล้วล่ะก็ ควรที่จะทำการตั้งค่าไม่ให้วิดีโอนั้นเล่นอัตโนมัติ เนื่องจากไฟล์วิดีโอนี้มีทั้งไฟล์ภาพและเสียงรวมกันอยู่ อาจส่งผลให้เว็บไซต์โหลดช้ามากขึ้น ควรที่จะมีปุ่ม Play เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เลือกชมไฟล์นั้นด้วยตัวเองจะดีที่สุด

• ใช้บริการ Web Hosting ที่เร็ว
เมื่อมีการเลือกใช้ Web Hosting ก็ควรจะเลือก Server หรือ Web Hosting ที่เร็วและมี Bandwidth (ความเร็วในการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต) มากพอ

• ระมัดระวังการใช้ Code ตกแต่งจากเว็บไซต์อื่น
เพราะการนำ Code Banner, Counter, หรือการเขียน Code มาใส่บนเว็บไซต์ จะต้องระมัดระวังในเรื่องความเสถียรของระบบ Server ของผู้ให้บริการ Code ที่เราได้นำมาติดตั้ง เพราะบางครั้งเว็บไซต์ก็อาจะโหลดช้าเนื่องจาก Server ล่มหรือมีปัญหาอื่นๆ เป็นต้น

• ตรวจสอบการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวแบบ Flash
การใช้ Flash Animation หรือ Code ภาพเคลื่อนไหว ก็มีผลทำให้เวลาในการโหลดนานขึ้นและไม่สามารถแสดงผลได้ครบในทุกอุปกรณ์ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการนำอุปกรณ์เข้ามาทดสอบความเร็วของเว็บไซตืก่อนที่จะนำออกไปโปรโมทหรือใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างราบรื่นและไม่สะดุด

ข้อมูลทั้งหมดจะช่วยให้เรามีแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์ให้ละเอียดและรอบคอบมากขึ้น เพราะบางส่วนเราก็อาจลืมที่จะคำนึงถึง ส่งผลให้ผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร อย่าลืมว่าเว็บไซต์ที่ดีนั้นจะต้องมาจากองค์ประกอบโดยรวมที่ดี เพื่อให้สะท้อนถึงความพร้อมในการให้บริการจากธุรกิจของเราและความใส่ใจที่มีต่อผู้บริโภค
ที่มา : manual-velaclassic-th.readyplanet