เทคนิคการจัดวางตัวหนังสือบนภาพให้สวยเป๊ะ

เทคนิคการจัดวางตัวหนังสือบนภาพให้สวยเป๊ะ


ถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะมีเทคนิคหรือวิธีการในการจัดวางตัวหนังสือในรูปภาพให้ออกมาสวยงาม แต่รูปแบบบางอย่างก็อาจซ้ำซากจำเจจนทำให้การสร้างสรรค์ผลงานของเรามีแต่แบบเดิมๆ จนเกินไป สำหรับเทคนิคต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มแนวความคิด และได้มุมมองใหม่ในการนำเสนอผลงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ได้กับงานอีกหลากหลายรูปแบบอีกด้วย และมีเทคนิคอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

1.การจัดวางตัวอักษรแบบ Perspective
เป็นการจัดวางตัวอักษรให้เข้ากับลักษณะของสิ่งที่อยู่ในภาพ ตามทิศทางขององค์ประกอบในภาพ เพื่อให้เป็นมุมมองใหม่ๆ ที่แปลกตาและไม่น่าเบื่อ เพราะว่ามีการปรับไปตามองค์ประกอบในแต่ละภาพ ซึ่งข้อสำคัญสำหรับการวางตัวอักษรในภาพจำเป็นจะต้องมีพื้นที่ว่าง White Space ตรงกลางภาพหรือส่วนที่เราต้องการจะใส่ข้อความ อีกทั้งภาพพื้นหลังนั้นจะต้องรายละเอียดที่เยอะจนเกินไปอีกด้วย


2.เป็นส่วนหนึ่งของรูปภาพ
การใส่ตัวอักษรให้มีความกลมกลืนกับรูปภาพ โดยมีการใช้สีไปในโทนที่เป็นทิศทางเดียวกับภาพจะช่วยให้เพิ่มความตื่นตาตื่นใจ แปลกใหม่ และที่สำคัญต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของสี ตัวอักษร และองค์ประกอบของภาพด้วย


3.การใส่ Icon
การเพิ่มไอคอนลงไปในภาพและประยุกต์ในกับตัวอักษรให้ลงตัว จะทำให้เราสามารถอธิบายและสื่อความหมายออกไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งการเลือกใช้ไอคอนนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับความหมายที่ต้องการสื่อและรูปภาพ


4.ใช้ตัวอักษรใหญ่
เมื่อเราต้องการนำเสนอข้อความบางครั้งอาจไม่จำเป็นต้องคิดรูปแบบให้ยาก การใส่ข้อความลงไปที่กลางภาพด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ ก็สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้รับสารได้เช่นเดียวกัน ในการเลือกใช้การวางตัวอักษรในลักษณะนี้ต้องเลือกภาพพื้นหลังที่มีรายละเอียดเล็กน้อย ไม่รก จนทำให้ตัวอักษรที่เราใช้ในถูกกลบด้วยบริเวณรอบข้างของภาพ หรืออาจจะเลือกสีตัวอักษรให้ตัดกับภาพและทำให้ตัวอักษรในภาพออกมาอย่างโดดเด่นที่สุด


5.คละตัวอักษร
บางครั้งการใช้ตัวอักษรในลักษณะเดียวกัน เรียงกัน อาจทำให้น่าเบื่อและดูไม่น่าสนใจ ดังนั้นเมื่อต้องการให้ตัวอักษรมีความน่าสนใจและเป็นจุดเด่นอาจจะต้องมีการจัดเรียงในรูปแบบตัวอักษรที่คละกันไป อีกทั้งยังสามารถเป็นการเน้นข้อความ หรือคำบางคำที่เราให้ความสำคัญได้อีกด้วย ในการเลือกใช้การวางตัวอักษรลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้สีตัวอักษรให้ลอยเด่นออกมาจากภาพพื้นหลัง เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย


6.เพิ่มการใช้เส้นและรูปทรง
การนำเอารูปทรงเรขาคณิตมาปรับใช้กับข้อความ จะเป็นการเน้นให้ข้อความโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับสีและความโปร่งใสของรูปทรงสี่เหลี่ยม จากนั้นใส่ข้อความลงไป ก็จะช่วยให้ภาพและข้อความนั้นมีความสวยงามและดึงดูดความสนใจผู้ที่พบเห็นได้


7.การจัดวางตัวอักษรให้เป็นรูปทรง
การวางตัวอักษรโดยคละตามรูปแบบตัวอักษร ขนาด และลักษณะที่ต่างกันจะช่วยให้เป็นภาพนั้นมีความน่าสนใจ เป้นการจัดวางตัวอักษรในแบบที่แปลกตาและแปลกใหม่ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และยังมีรูปทรงที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง เช่น สี่เหลี่ยมจตุรัส สามเหลี่ยม เป็นต้น

 


ที่มา : infographic