แนวทางการออกแบบโลโก้ในยุคดิจิทัล

แนวทางการออกแบบโลโก้ในยุคดิจิทัล


โลกดิจิทัลที่มีความนิยมชมชอบเปลี่ยนแปลงไปตามพฟติกรรมของผู้บริโภค การออกแบบโลโก้รวมไปถึงแบรนด์ที่ต้องการทำการรีแบรนด์ เพื่อให้ตอบโจทย์ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในการขายสินค้า และการค้าขายที่ยั่งยืน อย่างที่เคยกล่าวไปในบทความที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกแบบโลโก้และการให้ความสำคัญกับโลโก้ในการทำธุรกิจ เครื่องหมายที่แสดงมากกว่าตัวตนของธุรกิจ แต่เป็นการบอกกล่าวถึงความน่าเชื่อถือและแรงดึงดูดต่างๆ เพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จดจำได้ และเลือกที่จะจงรักภักดีกับแบรนด์ของเราได้อีกด้วยเช่นกัน

โลโก้อาจจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดทุกอย่างในธุรกิจ แต่เพียงเพราะปัจจัยเล็กน้อยที่ประกอบกันทำให้ธุรกิจหนึ่งประสบความสำเร็จและดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน และแนวทางการออกแบบโลโก้ที่จะช่วยให้ทันสมัยในยุคดิจิทัลและเป็นตัวช่วยให้การคิดและออกแบบได้มีตรรกะแปลกใหม่ หรือการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับงานของเราได้มากขึ้น

สะท้อนความเป็น Brand
อย่าลืมว่าการออกแบบ ต้องทำให้โลโก้ให้สะท้อนความเป็นแบรนด์ของเราด้วย ไม่ว่าเราจะต้องการให้ความหมาย หรือต้องการที่จะสื่อสารไปในทิศทางใดก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญและจำเป็นจะต้องรู้นั้นคือการให้ความหมายและความสำคัญกับแบรนด์นั่นเอง

ใช้งานได้ง่าย
การออกแบบให้เท่และไม่เหมือนใคร อาจจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ก่อนออกแบบอาจจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของแบรนด์ จุดประสงค์ของแบรนด์ กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลต่างๆ เป็นโลโก้ที่สามารถสื่อความหมายและนำไปใช้งานได้ง่าย เพื่อให้การออกแบบโลโก้นั้นออกมาตรงจุด ถูกใจทั้งเจ้าของธุรกิจและกลุ่มลูกค้า เป็นไปตามความคาดหวังที่ธุรกิจคาดว่าจะได้รับผลงานที่ดีจากเรา

เปลี่ยนแปลงได้
นักออกแบบต้องรู้รูปแบบและการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบอยู่แล้วว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและตอบรับกับโจทย์ที่ได้รับอยู่เสมอ เช่นกันเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล รูปแบบในการทำงานหรือกาออกแบบโลโก้ (หรืออื่นๆ ) ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เราอาจจะต้องทำการศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทำให้ราสามารถนำมาปรับใช้กับผลงานของเราได้มากน้อยเพียงใด สามารถปรับและเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของคนในแต่ละพื้นที่ แต่ละท้องถิ่น แต่ก้ต้องเพิ่มความทันสมัยเพื่อให้รู้ถึงความก้าวทันโลก และไม่ดูล้าหลังจนเกินไปที่มา : stepstraining