ออกแบบเว็บไซต์ ให้ยอดขายปัง!

ออกแบบเว็บไซต์ ให้ยอดขายปัง!


การออกแบบที่ทำให้เว็บไซต์ดูเรียบง่าย รวมไปถึงรูปแบบของการใช้งานที่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด เพราะถึงแม้ว่าการมีเว็บไซต์จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อธุรกิจ ช่วยให้ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น รูปแบบการใช้งานและความสวยงามก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดใจเลือกซื้อสินค้าได้อีกด้วยเช่นกัน สำหรับบทความนี้จะแนะนำเทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ที่คาดว่าจะช่วยทำให้ธุรกิจของเพิ่มยอดขาย และเป็นที่พึงพอใจของกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด 

การจัดวาง Layout
เพราะการจัดวาง Layout มีผลต่อการใช้งานของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก การจัดวางรวมไปถึงรูปแบบในการออกแบบต่างๆ ของเว็บไซต์ จะช่วยให้การค้นหาข้อมูล และอื่นๆ มีความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ใช้งานอยู่ที่เว็บไซต์ของเรานานขึ้นอีกด้วย เช่นเดียวกันการจัดวางที่ทำให้เว็บไซต์ไม่น่าอ่าน หาข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการไม่เจอ ก็ทำให้ปิดเว็บไซต์ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

การเลือกโทนสี
อีกสิ่งหนึ่งีท่สำคัญในการออกแบบคือการเลือกโทนสีให้เข้ากับธุรกิจ เพื่อให้เกิดเป็นความเหมาะสม และช่วยตรึงความจำเกี่ยวกับแบรนด์และธุรกิจจากการใช้สีได้อีกด้วย เพราะนอกจากจะช่วยให้ดึงดูด เพิ่มความน่าสนใจได้แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นในอนาคต

ความชัดเจนในสินค้าและบริการ
เมื่อเข้าเว็บไซต์ไปครั้งแรก ลูกค้าจะต้องทราบได้ทันทีเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ว่ามีอะไรหรือเป็นอะไร อย่างไร จะต้องมีราบละเอียดอย่างครบถ้วนและชัดเจน ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับรูปแบบวิธีการนำเสนอ แต่การใช้รูปภาพหรือเน้นที่รูปภาพจะช่วยให้ได้รับข้อมูลได้มากขึ้นและได้รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วกว่า รวมไปถึงสามารถดึงดูดลูกค้าได้จากภาพสินค้าและบริการของเราได้ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลหน้าแรก ครบถ้วน กระชับ
บางครั้งหน้าแรกของเว็บไซต์ เปรียบเสมือนการนำเสนอแบบ First Impression ที่เราจะต้องมีข้อมูลที่ดี สวยงาม ครบถ้วนและที่สำคัญที่สุดต้องกระชับ อาทิ ข้อมูลสินค้าและบริการ รายละเอียดสินค้า จุดเด่นของแบรนด์ ผลงานของเรา ความประทับใจจากลูกค้า เป็นต้น

จากข้อมูลข้างต้นจะทำให้เราเห็นได้ว่า ความสำคัญของการจัดวาง การออกแบบเว็บไซต์คือเรื่องที่สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเช่นกัน ถึงแม้หลายคนอาจมองว่าส่วนนี้เป็นเรื่องเล็กที่อาจมองข้ามไป แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ติดตาม มีแรงดึงดูดใจและสามารถเพิ่มยอดขายรวมไปถึงผลกำไรให้ธุรกิจเรามั่นคงและยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต


ที่มา : makewebeasy