What is Graphic design ?

What is Graphic design ?

ในยุคที่มีธุรกิจและผู้ประกอบการจำนวนมากอยู่ในโลกออนไลน์ และผู้คนที่เป็นลูกค้าก็มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จำกัด การทำให้ข้อมูลธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารไปยังลูกค้านั้นเป็นไปได้ยากขึ้น ทั้งคู่แข่งมากมายและการแข่งขันด้านธุรกิจก็เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าลูกค้าจะซื้อสินค้าของเราหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการหาวิธีใหม่ๆที่จะช่วยให้ข้อมูลของเราส่งไปถึงมือลูกค้าได้ดีขึ้น หนึ่งในนั้นคืองาน Graphic Design
การใช้รูปภาพและดีไซน์ประกอบ การออกแบบและใช้รูปภาพสามารถช่วยสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้มากขึ้นมากๆ

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่ากราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์หรือเป็นการสร้างแอนิเมชันสามมิติ ซึ่งในความเป็นจริง คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยในการสร้างงานกราฟิกดีไซน์ได้ เช่นเดียวกับ ดินสอ ปากกา พู่กัน เท่านั้น สิ่งสำคัญของกราฟิกดีไซน์คือ หลักการ แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ของนักกราฟิกแต่ละบุคคล

กราฟิกไม่ใช่แค่การทำให้สวยอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสาร
หลายๆคนมักติดกับดักจากการใช้งาน Graphic Design โดยโฟกัสแค่ให้สวยงาม ทำให้โดดเด่น หรือทำให้มีความน่าสนใจเท่านั้น ซึ่งผิดโดยสิ้นเชิง แท้จริงแล้ว Graphic Design ไม่ใช่การตกแต่ง การตกแต่งให้สวยเป็นแค่ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ใจความกลับเป็นการสื่อสารต่างหาก รูปและตัวหนังสือต้องสื่อสารไปทางเดียวกัน และที่สำคัญต้องทำให้ผู้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น และและจดจำรายละเอียดได้มากกว่าเดิม เพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำมาสู่การซื้อสินค้า หรือผลที่เราต้องการได้

ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย Graphic Design
แน่นอนว่า เมื่อรูปที่ใช้ประกอบแคมเปญสามารถช่วยให้ข้อความสื่อไปถึงลูกค้าได้แล้ว การสำเร็จตามจุดประสงค์จึงไม่ใช่เรื่องยาก เช่น รูปที่ออกแบบให้ราคาส่วนลดมีขนาดที่ใหญ่ และเห็นได้ชัด คนมองเห็นง่าย จะจูงใจให้คนกดเข้ามาซื้อเพราะคิดว่าราคาถูก มากกว่ารูปที่ราคาส่วนลดมีขนาดเล็กและอยู่ในจุดที่เห็น จนคนไม่สามารถรู้ได้ว่ากำลังลดราคา หากสินค้าที่อธิบายอย่างละเอียด เห็นภาพ และเป็นขั้นตอน ก็จะช่วยให้คนเข้าใจสินค้า และใช้งานมากขึ้น มากกว่ารูปที่อธิบายการใช้งานแบบไม่ละเอียด สิ่งที่จะเพิ่มขึ้นก็คือยอดขายของคุณนั่นเอง

กล่าวโดยสรุปได้ว่า Graphic Design หมายถึง งานออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสาร จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสู่ฝ่ายอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มผู้รับสื่อเป้าหมาย โดยเน้นความสวยงาม เข้าใจง่าย เป็นจุดเด่นที่สร้างการจดจำ สามารถอธิบายสื่อได้เพียงแค่ประโยคสั้นๆ อย่างครอบคลุม โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อประกอบหลัก

 

 


ที่มา : fastwork