Greenhouse Enterprise ex1

Greenhouse Enterprise ex1

วินน์ซอฟต์ สตูดิโอรับออกแบบอัตลักษณ์องค์กร และทุกธุรกิจ เพราะอัตลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กร หรือ ทุกธุรกิจควรมี  ด้วยความเป็นมืออาชีพระดับของทีมงาน สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับรายละเอียด กว่าจะได้อัตลักษณ์ของมาในหนึ่งอัตลักษณ์ ทีมงานจำเป็นต้อง วิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์ของสินค้า หรือสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้น ๆ จำเป็นต้องศึกษาความเป็นมาขององค์กร เพื่อให้ได้ความชัดเจน เป็นการเน้นย้ำถึงการสร้างอัตลักษณ์ให้มีความมั่นคง โดดเด่น เป็นที่จดจำของคนทั่วไปได้ ซึ่งอัตลักษณ์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ต้องมีความสอดคล้องกับ พันธกิจ สโลแกน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  เพราะจะบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นตลอดไป ไม่ว่าจะเป็น 10 ปี 20 ปี หรือ 50 ปี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะองค์กร หรือ ธุรกิจ