มาทำความรู้จักโปรแกรม Illustrator กันเถอะ

มาทำความรู้จักโปรแกรม Illustrator กันเถอะ


โปรแกรมการออกแบบนั้นมีคู่กับมนุษย์มานานพอสมควร เริ่มมีมาตั้งแต่ที่มีวิทยาการที่ทันสมัย หลายสิ่งถูกพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานทั้งหลาย เกี่ยวกับศาสตร์ด้านต่างๆ ที่มีมาเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งาน และเป็นการพัฒนาความสามารถของผู้ที่สนใจให้มีเพิ่มมากขึ้น

โปรแกรม Illustrator นี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักออกแบบหลายท่าน Illustrator เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่นักออกแบบนั้นต้องเรียนรู้ในการสร้างงานกราฟิก และแบ่งได้ 2 ชนิดคือ โปรแกรมประเภทวาดภาพและโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีการสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic โดยจัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่มีการใช้กันอย่างเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน เป็นต้น และโปรแกรมทั้งสองชนิดนั้นมีการประมวลผลภาพ 2 แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่ละโปรแกรม

1.การประมวลผลอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์
ตัวอย่าง รูปล้อรถจักรยาน ถ้าหากเราต้องการเก็บแบบเวกเตอร์ เครื่องมือก็จะเก็บข้อมูลที่เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ แต่จะสามารถอธิบายได้ รูปล้อจักรยานนี้คือเส้นวงกลมที่เกิดจากการวัดความห่างจากจุดศูนย์กลางจุดหนึ่งไปยังบริเวณรอบๆ ด้วยระยะทางที่เท่ากัน ซึ่งจะมีสีและตำแหน่งที่แน่นอน นั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายที่หรือย่อขยายขนาดของภาพ ภาพก็จะไมเสียรูปทรงในเชิงเลขาคณิต และโปรแกรม Illustrator ใช้วิธีการนี้ในการเก็บข้อมูลนั่นเอง สำหรับตัวอย่างภาพแบบเวกเตอร์งานกราฟิกนี้จะมีลักษณะเป็นภาพลายเส้น เหล่านี้จะเน้นถึงความคมชัดของเส้นเป็นหลัก เช่น ภาพโลโก้ หรือ ตราบริษัท

2.การเก็บและแสดงผลแบบบิตแม็พ Bitmap
การประมวลผลแบบอาศัยการอ่านค่าสีในแต่ละพิกเซล โดยจะเหมาะกับภาพที่มีโทนสีที่ใกล้เคียงกัน เช่น ภาพถ่าย โปรแกรม Photoshop และการประมวลผลแบบบิตแม็พนี้จะเรียกว่า Raser Image จะเป้นการเก็บข้อมูลแบบดิบ คือค่า 0 และ 1 ที่มีการแสดงผลเป็นพิกเซล โดยในแต่ละพิกเซลนั้นจะมีการเก็บค่าสีที่เจาะจงในแต่ละตำแหน่งด้วย สำหรับตัวอย่างของงานกราฟิกภาพแบบบิตแม็พ จะเป็นภาพที่มีความต้องการปรับแต่งรายละเอียดของสีภาพเป็นหลัก 

Illustrator นั้นทำอะไรได้บ้าง
• เกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์
งานสิ่งพิมพ์ทั้งหมด งานโฆษณา นามบัตร ใบปลิว หนังสือ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่มีความต้องการความคมชัด

• เกี่ยวกับงานออกแบบทางกราฟิก
การออกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพ ออกแบบสกรีย ปกหนังสือ ภาพ Doodle ภาพสามมิติ ออกแบบสติ๊กเกอร์ และอื่นๆ ที่มีความต้องการในการใช้ภาพ รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ เป็นต้น

• เกี่ยวกับงานทางด้านการ์ตูน
โปรแกรมที่มีบทบาทเกี่ยวกับการวาดภาพการ์ตูนได้ดีเยี่ยม และช่วยในการวาดรูปได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

• เกี่ยวกับงานเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
สร้างภาพตกแต่งเว็บไซต์ ส่วนประกอบต่างๆ ที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ปุ่มกด รูปแบบอื่นๆ รวมไปถึง Background เป็นต้น

 

 

 

 

 

ที่มา : pycknokmiu